i Jobrådgivernes Brancheforening ---

Aktuelt

05-02-2014: Generalforsamlingen 2014 har valgt Christina Grøntved, Alecto, som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peder Skov (Markman) som næstformand. Se hele bestyrelsen her.

Nyhedsbrev - December 2013

I dette nyhedsbrev finder du kommentarer og holdninger til den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet. Jobrådgivernes Brancheforening markerer sine standpunkter til f.eks. den uens sanktionering af ledige. I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler:

  • Når der er (lidt for meget) forskel på folk
  • En skarp grænse mellem uddannelse og opkvalificering
  • Kommunernes hemmelighed forstyrrer den fri konkurrence

Læs nyhedsbrevet her

20-11-2013: Uddybende notat vedrørende Rigsrevisionens beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nyhedsbrev - September 2013

I vores nyhedsbrev finder du en række kommentarer og holdninger til den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet. Jobrådgivernes Brancheforening markerer sine standpunkter til f.eks. nyttejobordningen. I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler:

  • Rigsrevisionen skyder skævt
  • Skift nyttejobbet ud med noget, der nytter
  • Vi skal også stille krav til jobcentret
  • Uddannelse skal gribes praktisk an
  • Gode forbindelser bliver til gode job
  • Sådan møder vi borgerne

Læs nyhedsbrevet her

21-08-2013: Notat vedrørende Rigsrevisionens beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske synspunkter og anbefalinger: Jobrådgivernes Brancheforening har for 2013 formuleret en række beskæftigelsespolitiske synspunkter og anbefalinger.

Læs mere.

07-02-2013: Generalforsamlingen har genvalgt Regitze Rose, AS3 Companies, som formand. Generalforsamlingen har ligeledes genvalgt bestyrelsen, der har konstitueret sig med Christina Grøntved, Alecto, som næstformand og Peder Skov, Markman, som kasserer. Se hele den nye bestyrelse her.

Jobrådgivernes Brancheforening har for 2012 udarbejdet 4 anbefalinger til en forbedring af beskæftigelsesindsatsen. Læs mere.

Epinion har i efteråret 2011 lavet en brugertilfredshedsmåling hos borgere i forløb hos medlemmer af Jobrådgivernes Brancheforeningen. Målingen viser bl.a., at 75 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Læs mere

LVU-forsøget starter 15. august 2011. Se projektbeskrivelse her.

10-02-2011: Generalforsamlingen har genvalgt Christina Grøntved, Alecto, som formand. Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig med Regitze Rose, AS3 Employment, som næstformand og Niels Peter Pedersen, Incita, som kasserer.

01-02-2011:  Jobrådgivernes Brancheforening hilser det meget velkomment, at de fire beskæftigelsesregioner nu genudbyder kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige, undtagen ledige med en lang videregående uddannelse (Serviceudbud 2011)

Læs mere

15-01-2011: Beskæftigelsesministeren har taget 3 initiativer, der skal beskytte arbejdsløse mod dårlige, virksomhedsrettede tilbud.

Læs mere

12-01-2011: Beskæftigelsesministeren har fremlagt 46 forslag til afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

11-01-2011: Regeringen har i dag offentliggjort sin OPS-strategi.

Læs strategien

Læs alle

 

PDFUdskriv

Velkommen til Jobrådgivernes Brancheforening

Foreningen er dannet af en række private virksomheder, der arbejder med jobrådgivning.

Virksomhederne har et fælles ønske om at indgå i en konstruktiv dialog med offentlige myndigheder, Folketinget og andre relevante parter med henblik på at sikre en succesfuld inddragelse af andre aktører.

Foreningen, der fungerer som branchens talerør i forhold til pressen, arbejder for at oplyse om private aktører - deres vilkår, deres arbejde og deres resultater.

 

 

Bliv medlem >>>

Brochure

Indmeldelsesblanket

Etiske retningslinjer

Kvalitetsstandarder

Konkurrenceretlige guidelines

Presse >>>

Presseindlæg

Holdninger

Etiske retningslinjer

Kvalitetsstandarder

Kontakt >>>

Kontaktoplysninger